AKCJE

Ryzyko związane z posiadaniem akcji i zakłócenia wywołane przez system podatkowy spowodowały spadek udziału akcji w lokatach osób prywatnych. Zamiast akcji na rynku dominują obecnie insty-tucje inwestycyjne. Jednakże emisje związane z prywatyzacją skło-niły wiele osób do powrotu na rynek akcji, a według pewnych obliczeń liczba akcjonariuszy w Wielkiej Brytanii nadal kształtuje się na poziomie 9 milionów. Głównym problemem inwestujących swoje kapitały w akcjach jest ryzyko. Jak to jaskrawo pokazał krach na giełdzie, ceny akcji mogą w jednym dniu spaść dramatycznie. Jeśli nawet rynek jako całość nie załamie się, pojedyncze akcje mogą jednak poważnie stracić na wartości, a najmniejsi inwestorzy są zazwyczaj ostatnimi, do których dociera informacja powodująca spadek cen. Mogą to być złe wieści o jednej spółce, wywołujące spadek wartości jej akcji, albo też o całej gałęzi gospodarki, pod wpływem których spadek obejmuje pewną grupę akcji (np. spółek komputerowych).

Najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed ryzykiem spadku pojedynczych cen jest posiadanie akcji szerokiego zestawu spółek. Sprawa ta wymaga jednak bardzo starannej oceny oczywiście, zakup pięciu akcji różnych towarzystw naftowych nie zabezpieczy nikogo przed skutkami spadku cen ropy. Problem polega na tym, że koszty transakcji – prowizja brokerów, opłata skarbowa i rozpiętości między cenami kupna i sprzedaży – oznaczają, że ceny akcji muszą wzrosnąć o kilka procent po to tylko, aby inwestorowi wyrównać wzrost tych kosztów. Oczywiście, im większy jest portfel, tym więk-sze koszty. Ponieważ portfel powinien zawierać 10 do 12 akcji, inwestor powinien dysponować na wydatki co najmniej sumą 10 000 do 12 000 funtów.

About The Author

admin

Leave a Reply