Analiza korzyści stosowania faktoringu luka finansowa

Rozwój stosunków handlowych uwarunkowany jest istnieniem rynku kredytowego. Rynek ten umożliwia bowiem zwiększenie zasobów pieniądza finansującego inwestycje, jak również bieżącą działalność. Załamanie tego rynku może prowadzić do utraty płynności przedsiębiorstwa i kurczenie się obszaru jego działania. Z tego względu bardzo istotne jest właściwe zarządzanie w firmie jej aktywami, aby zachować płynność i osiągnąć zaplanowane zyski.

W bieżącej działalności przedsiębiorstwa istnieje zatem konieczność utrzymywania równowagi między zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy a źródłami jego finansowania poprzez odpowiednią politykę konwersji aktywów i dopasowywania ich poszczególnych składników.

Cykl konwersji aktywów jest procesem przekształcania zakupionych su-rowców w wyroby gotowe oraz sprzedaży ich i uzyskiwania gotówki. Na przykład, fakt magazynowania przez firmę handlową zakupionych towarów wiąże się z wydatkami pieniężnymi, które kompensowane są dopiero po ich sprzedaży.

About The Author

admin

1 Comment

  1. MironB 29 stycznia 2014 at 18:39 #
    Hehe dobre, to mi się podoba, pozdrawiam :))

Leave a Reply