BANKI

Tradycyjnie, bieżące rachunki bankowe nie przynoszą w ogóle pro-centu, natomiast dają one takie ułatwienia jak książeczki czekowe, karty gotówkowe i wykonywanie stałych zleceń. Konkurencja zmu-siła jednak banki do oferowania rachunków przynoszących procent i obciążania ich tylko w przypadku przekroczenia konta. Niemniej jednak rachunki te płacą niższy procent niż stowarzyszenia budow-lane. Tak więc może się opłacić, na przykład, na początku miesiąca wpłacić na rachunek w stowarzyszeniu budowlanym 1/3 uposażenia po to, aby potem przenieść je na rachunek bieżący w banku pod koniec miesiąca, gdy saldo tego rachunku się zmniejsza.

Banki starają się usilnie konkurować ze stowarzyszeniami budow-lanymi. Pomogła im w tym ustawa o budżecie państwa na 1984 rok, która zezwoliła bankom na wypłacanie procentów netto po potrą-ceniu podatku. Najprostszym rachunkiem przynoszącym procent jest rachunek depozytowy, który wypłaca procenty dwa razy w roku. Rachunki depozytowe w zasadzie pozwalają klientom, posiadającym w tym samym banku rachunek bieżący, przenosić bez przeszkód pieniądze z jednego rachunku na drugi. Na niektórych rachunkach można podejmować pieniądze tylko z kilkudniowym wypowiedzeniem. Inne rachunki oferują możliwości natychmiastowego podejmowania ich ze zautomatyzowanych maszyn. Nie ma rzeczywiście bezpieczniejszych miejsc dla zdeponowania waszych pieniędzy niż w jednym z czterech wielkich banków krajowych. Gdyby któryś z wielkich banków popadł w kłopoty, rząd musiałby mu przyjść z pomocą.

Podobnie jak stowarzyszenia budowlane, banki prowadzą jeszcze inne rachunki przynoszące bardziej atrakcyjne oprocentowanie tym inwestorom, którzy gotowi są zdeponować dużą sumę jako wkład normalny lub na długi okres. Inwestorzy z 2 000 – 3 000 funtów oszczędności powinni porównać sobie różne rachunki oferowane przez banki i stowarzyszenia budowlane. Przypomnijmy, że wszyst-kie te stopy procentowe są płynne, wahają się w górę i w dół wraz z ogólnym poziomem stóp procentowych. Należy też pamiętać, że

instytucja, która oferuje najlepszą stopę procentową w tym tygod-niu, może nie być najbardziej konkurencyjna w przyszłym tygodniu.

About The Author

admin

Leave a Reply