Co w przypadku problemów ze spłatą?

• ilości roszczeń zgłaszanych przez dłużników z tytułu rękojmii i gwarancji. Trzecim składnikiem kosztów jest prowizja płacona faktorowi za przejęcie przez niego ryzyka niewypłacalności dłużników. Wysokość tej prowizji również zależy od kosztów sprawdzenia wiarygodności faktoranta i jego odbiorców. Ustalając poziom ryzyka faktor bierze pod uwagę:

• koniunkturę w branży, w której działają odbiorcy, • wiarygodność odbiorców (solidność płatniczą i stan prawno-majątkowy), • średni okres finansowania (kredytowania),

• stopień rozproszenia wierzytelności na poszczególnych dłużników, • jakość wierzytelności mierzoną np. jako udział straconych wierzytelności w obrotach firmy,

• termin i sposoby regulowania długów, • możliwość zabezpieczenia nabytych wierzytelności, • charakter i rodzaj towarów objętych umowami sprzedaży.

About The Author

admin

Leave a Reply