Cykl rozliczeniowy

Powyższa funkcja polega przede wszystkim na finansowaniu przez fak-tora cyklu rozliczeniowego transakcji. Oznacza to, że bank (faktor) zaliczkuje posiadaną należność, płacąc cenę kupna pomniejszoną o odsetki, prowizję i ewentualnie marżę stanowiącą zarobek faktora za wykonywanie dodatkowych czynności. Część ceny kupna (20-30%) zatrzymywana jest przez faktora na pokrycie dodatkowych kosztów do czasu wykupienia wie-rzytelności przez dłużnika.

Głównym powodem wypłacenia przez faktora jedynie części wartości należności jest zamiar ograniczenia ryzyka. Jednak zamrożenie środków przedsiębiorstwa na dłuższy czas może doprowadzić do trudności przy fi-nansowaniu kolejnych cykli produkcji i zbytu towarów czy surowców. Dlatego bardzo ważne jest uzyskanie przez niego gotówki na poczet przyszłych rozliczeń, nawet w formie kredytu zaliczkowego, na który faktorant wyraża zgodę podpisując umowę.

W zależności więc od momentu zakupu wierzytelności i momentu jej ostatecznego rozliczenia, wyróżnia się dwie metody finansowania. fakt-Oranr- ta: tzw. metodę awansową i dyskontową.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Levelup! 29 stycznia 2014 at 18:38 #
    A ktoś wie może jakie sankcje poza tymi z umowy grożą za spóźnienie się np tydzień z opłatami?

Leave a Reply