Czym się obecnie zajmuje?

• monitorowanie i sprawdzanie stanu wypłacalności odbiorców, • prowadzenie ksiąg handlowych i finansowych przedsiębiorcy, • gromadzenie danych statystycznych, niezbędnych dla prawidłowej dzia-łalności przedsiębiorstwa,

• świadczenie usług marketingowych (np. badania rynku, promocja), • składowanie towarów przedsiębiorcy i dokonywanie ich segregacji, ubezpieczenie towarów należących do przedsiębiorcy,

• clenie towarów, • doradztwo podatkowe i ekonomiczne, • organizowanie krajowych i zagranicznych agencji przedsiębiorstwa, • opracowanie projektów rozwoju przedsiębiorstwa, udzielanie przedsiębiorcy zaliczek i kredytów.

About The Author

admin

Leave a Reply