Faktor

Jest nim wyspecjalizowany podmiot, nabywający wierzytelności i świad-czący dodatkowe usługi. Poza bankami i spółkami faktoringowymi mogą być to również osoby fizyczne.

Jak już wspomniano, wiodącą rolę odgrywają tu banki, co wynika przede wszystkim ze specyfiki usług. Poza tym, w Polsce nadal brakuje tradycji spółek „faktoringowych”, problemem jest także kadra. Rozwój rynku faktoringowego uzależniony jest również od dostępu do kapitału.

Biorąc pod uwagę istotę funkcjonowania instytucji faktoringowej, warto wspomnieć, że może ona działać mobilizująco na terminowość wzajemnych rozliczeń, posiada większe możliwości niż wierzyciel w egzekwowaniu należności, może zarówno pomóc dostawcy szybko odzyskać należności, jak też dłużnikowi np. odroczyć termin zapłaty, może również pomóc analizie finansowej kontrahentów, czy też opracowaniu strategii.

About The Author

admin

Leave a Reply