Faktorant

W stosunku faktoringowym jako faktorant może występować dowolny podmiot gospodarczy bez względu na formę prawną, strukturę organizacyjną bądź wielkość. Chociaż według niektórych autorów z faktoringu korzystają duże przedsiębiorstwa, w praktyce jednak dotyczy to głównie jednostek średnich i małych. Istotnym czynnikiem jest tu fakt, że korzystając z dodatkowych usług świadczonych przez faktora, firmy mają dostęp m.in. do nowoczesnych rozwiązań księgowych i marketingowych. Możliwość ko-rzystania z faktoringu jest jednak ograniczona przez pewne czynniki.

Po pierwsze, rozliczenie z odbiorcami powinno odbywać się na zasadzie kredytu kupieckiego, nie krótszego niż dwa tygodnie i nie dłuższego od trzech miesięcy.

Po drugie, faktorant powinien mieć stałych kontrahentów wierzytelności wobec jednego dłużnika zazwyczaj nie mogą przekraczać określonej części sumy wierzytelności.

Po trzecie, występują tu preferencje dotyczące branży, w jakiej działa przedsiębiorca preferowane są firmy produkcyjne i handlowe z branży tek-stylnej, obuwniczej, spożywczej i chemicznej.

Po czwarte, należy zwrócić uwagę, że instytucje faktoringowe zwracają uwagę na pewne cechy o charakterze ekonomicznym odnoszące się do fak- torantów, np. stabilność ekonomiczna, posiadanie wiarygodności kredytowej, pozytywny wynik na działalności operacyjnej, posiadanie co najmniej kilku stałych odbiorców, co najmniej roczny staż rynkowy.

About The Author

admin

Leave a Reply