Faktoring importowy

Na podstawie umowy eksporter zbywa na faktora (eksportowego) ma-jącego siedzibę w jego kraju wierzytelności wobec importerów z wszystkich lub niektórych państw, faktor natomiast ponosi ryzyko wypłacalności dłużników i zobowiązuje się do wypłacania eksporterowi w określonym terminie zaliczek. Nie inkasuje przy tym nabytych wierzytelności, zawiera natomiast umowę i współpracuje z drugą instytucją faktoringową będącą faktorem importera (faktor importowy), działającą w kraju odbiorcy. Faktor eksportowy dokonuje przeniesienia na nią przejętej od eksportera wierzytelności.

Z systemem dwóch faktorów związane są pewne wady. Główna wiąże się ze zwiększeniem ogólnego kosztu wykonywanej usługi w porównaniu do systemu, w którym funkcjonuje tylko jedna instytucja faktoringowa. Ze względu na to, że faktor eksportera oraz importera ponosić muszą koszty administracyjne w swoich krajach, dochodzi nierzadko do zdublowania

opłat. Natomiast dla faktora system ten okazuje się często mało atrakcyjny z powodu nieznacznej wielkości transakcji handlowych. Eksporter może prowadzić interesy z wieloma kontrahentami działającymi na wielu rynkach międzynarodowych, ale wartość poszczególnych transakcji na terenie danego państwa może być mała, przez co niższy jest stopień atrakcyjności dla faktora importera.

About The Author

admin

Leave a Reply