Historia faktoringu

W drugiej połowie XIX wieku centrum nowoczesnego faktoringu stanowiła Ameryka Północna, w której faktorzy zdobywali wiedze i doświadczenie w zakresie finansowego wspierania klientów i wprowadzali kolejne usługi, w tym dyskonto i zaliczkowanie przyszłych rozliczeń oraz ściąganie wierzytelności pieniężnych. Ogromną rolę przyniosła działalność niemieckich i amerykańskich agentów działających w branży tekstylnej. Przyjmowali oni również na siebie odpowiedzialność za cudzy dług (tzw. del credere). Pod koniec XIX wieku sukcesywnie rozszerzano ofertę usług, dotyczącą:

• wypłacania zaliczek na poczet przyszłych należności dostawców, • kredytowania dostaw, • przejmowania ryzyka niewypłacalności dłużników, • usług księgowych i marketingowych (badanie rynku).

W latach trzydziestych XX wieku faktoring zaczął rozpowszechniać się również na inne dziedziny, wykraczając poza branżę tekstylną. Dynamiczny rozwinął się po II wojnie światowej, docierając do Australii, Nowej Zelandii, Izraela, Japonii, Filipin, Singapuru i Hongkongu.

About The Author

admin

Leave a Reply