INDEKSOWANE OSZCZĘDNOŚCI TYPU SAYE

Można również oszczędzać na zasadzie regularnych wpłat miesię-cznych z zachowaniem pewnej ochrony przed inflacją dzięki indek-sowanemu systemowi SAYE (Save As You Earn – oszczędzaj przy wypłacie!). Można oszczędzać każdą sumę od 4 do 50 funtów miesięcznie przez 5 lat. Co miesiąc do nagromadzonej sumy jest dopisywany dodatek według stopy wzrostu wskaźnika cen de-talicznych. Tak więc, pierwsza wpłata jest indeksowana na sześć-dziesiąt miesięcy, druga na pięćdziesiąt dziewięć itd. Wszystkie te przyrosty na rachunku są wolne od podatku dochodowego, od podatku od przyrostu kapitału i od dodatku do podatku od docho-dów z inwestycji. Ponadto, co miesiąc dopisuje się 0,2% zebranej sumy (co w skali rocznej daje 2,5%).

Po pięciu latach inwestor może pozostawić nagromadzoną sumę na dalsze dwa lata. Mimo, że nie dokonuje już dalszych wpłat, jego dochód jest nadal indeksowany, a na koniec tego okresu otrzymuje wolną od podatku bonifikatę równą dwumiesięcznym wpłatom.

Kary za wcześniejsze podejmowanie wkładów nie są zbyt uciążli-we, jakkolwiek nie wypłaca się procentu, jeżeli podjęcie pieniędzy miało miejsce przed upływem jednego roku. Jeżeli inwestor przerywa oszczędzanie między pierwszym i piątym okresem rocznym, otrzymuje wolne od podatku odsetki po 6% rocznie. Gdyby się zdarzyło, że inwestor zapomniał o swojej comiesięcznej wpłacie, umowa zostaje przedłużona o jeden miesiąc. Może to powtórzyć się najwyżej sześć razy, po czym umowa zostaje rozwiązana.

About The Author

admin

Leave a Reply