Jak wzmocnić swoją wierzytelność?

• ma zawarte stałe umowy handlowe z kontrahentami (odbiorcami), • nie dysponuje wystarczającym zabezpieczeniem, gwarantującym uzyskanie w banku kredytu,

• ma nierównomiernie rozłożone w czasie zapotrzebowanie na środki pie-niężne, • bezpośrednio zainteresowane jest efektywnym planowaniem wpływów i wydatków,

• ponosi istotne koszty administracyjne z tytułu udzielania kredytów ku-pieckich, • pragnie mieć szybki dostęp do środków pieniężnych, • chce zdyscyplinować swoich kontrahentów (dłużników).

About The Author

admin

Leave a Reply