Kalkulacja korzyści

Kalkulację korzyści dla przedsiębiorstwa z zastosowania faktoringu przedstawia przykład nr 2 (zamieszczony na następnej stronie). Wymienione wcześniej korzyści odnoszą się do dostawców, jednak także w przypadku dłużników należy wspomnieć o pewnych profitach. Umowa faktoringu nie może bowiem pogorszyć warunków oferowanych dłużnikowi i pozwala na:

• zastąpienie kredytu, poprzez faktury z odroczonym terminem płatności, będących formą kredytowania odbiorców przez dostawcę, • otrzymanie przez odbiorcę kredytu bez konieczności składania zabezpieczeń w banku (rzadko oprócz samej wierzytelności występują zabezpieczenia, jeśli już to w ograniczonym zakresie),

• zrzucenie kosztów kredytu na dostawcę, • zwiększenie obrotów i poprawę płynności dłużnika przez wydłużenie mu terminów płatności, które nie powodują zwiększenia kosztów finansowych,

• oszczędność na kosztach transportu, dzięki nabywaniu jednorazowo większych ilości surowców lub półfabrykatów, • osiąganie oszczędności w kosztach operacyjnych, poprzez rozłożenie pro-cesów produkcyjnych tak, aby nie występowała konieczność gwałtownego, a przez to kosztownego, wzrostu produkcji w okresach sezonowego wzrostu popytu.

Mówiąc o korzyściach dla samego faktora, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na pobierane różnego typu opłaty, prowizje oraz odsetki od udzielonych dostawcy kredytów i zaliczek. Korzyścią dla faktora jest 

About The Author

admin

Leave a Reply