Kiedy stosować zabezpieczenia?

Faktor stosuje zabezpieczenia, gdyż liczy się ze stratami Nie stosuje się dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ forfaiter wyklucza z reguły poniesienie strat

Poza występującymi różnicami warto zwrócić uwagę na pewne podo-bieństwa faktoringu i forfaitingu, do których zaliczyć można: • praktycznie ten sam cel społeczno-gospodarczy chodzi głównie o szybkie otrzymanie kapitału,

• umowa występuje w formie pisemnej, podobny jest przebieg zawierania umów, • istnieje możliwość zawierania umów przedwstępnych,• analogicznie kształtuje się w obu umowach sytuacja prawna dłużnika,

About The Author

admin

Leave a Reply