Korzyść z faktoringu

również możliwość nawiązania współpracy z solidnym partnerem gospodarczym, dla którego barierą wzrostu stały się okresowe trudności utrzymania „pozytywnego strumienia gotówki”. Sytuacja taka nie musi bowiem świadczyć o złym zarządzaniu firmą, ale wynikać z charakteru działalności gospodarczej, która generować może trudności w utrzymywaniu właściwego przepływu gotówki (ccish flow).

Negatywne cechy faktoringu. Omawiając pozytywne elementy wiążące się z korzystaniem przez firmę z usług faktoringowych ważne jest zwrócenie uwagi, że faktoring ma również słabe strony, istotnie ograniczające w Polsce jego popularność.

Po pierwsze, z punktu widzenia faktoranta jest to usługa droga. Wśród występujących tu kosztów należy zwrócić przede wszystkim uwagę na:

About The Author

admin

Leave a Reply