Koszty faktoringu

Podjęcie decyzji o wyborze faktoringu w celu przyśpieszenia dyspozy-cyjności należnościami od odbiorców wiąże się z koniecznością dokonania szczegółowej kalkulacji jego opłacalności. Efektem takiej kalkulacji powinna być odpowiedź, czy korzyści z faktoringu są większe od jego kosztów.

Czy opłaci się rezygnować z części przysługujących należności na rzecz fak-tora, czy też warto zaczekać na późniejszy ich wpływ od dłużników. Cena, jaką płaci przedsiębiorstwo za faktoring zależy od nakładu pracy i kosztów kontroli, oceny ryzyka i marży zysku, jaki faktor przewiduje dla siebie. Na koszt całkowity operacji faktoringowej składają się zatem koszty cząstkowe, które obciążają firmę z tytułu spełnienia przez faktora określonych funkcji.

Pierwszym elementem składowym kosztów są odsetki za przekazywane przedsiębiorstwu środki pieniężne. Wielkość ich uzależniona jest od: • wysokości przekazywanej kwoty,

• stopy procentowej lub stopy dyskonta, • okresu, jaki upływa od momentu przelania na faktoranta środków pie-niężnych do dnia płatności za faktury, czyli liczba dni finansowania nabytej przez faktora wierzytelności.

About The Author

admin

Leave a Reply