Niedogodności polskiego prawa

W sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorczość w Polsce kluczową rolę odgrywa brak możliwości oferowania kontrahentom wydłużonych terminów płatności, odpowiadających specyfice produkcyjnej i rynkowej, z uwagi na brak kapitałów własnych oraz stały wzrost kosztów, np. admini-

stracyjnych. Znalezienie jednak środków na bieżące finansowanie działalności nie jest wcale proste. Wśród różnych sposobów uzyskania wsparcia finansowego z zewnątrz wskazuje się:

Należy zwrócić uwagę, że różnorodność możliwości dostępu przedsię-biorstwa do kapitału nie oznacza pełnej swobody korzystania z tych form. Każda z nich charakteryzuje się bowiem określoną specyfikacją kształtującą zasady udostępniania środków pieniężnych z punktu widzenia wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa oraz celu przeznaczenia pomocy finansowej. Poza tym szereg instrumentów finansowania przedsiębiorstwa ma w dalszym ciągu ograniczone wykorzystanie (np. emisja papierów dłużnych), warto również pamiętać, że korzystanie z tych instrumentów dotyczy często finansowania działalności obrotowej.

About The Author

admin

Leave a Reply