OSOBY PRYWATNE

Osoby prywatne zapożyczają się z najrozmaitszych powodów. Naj-częstszym jest prawdopodobnie fakt, że dochody i wydatki rzadko są z sobą zsynchronizowane. Gwiazdka jest raz w roku, ale powoduje ujemne saldo na kontach. Niewiele osób jest w stanie kupić kosztowniejsze artykuły trwałego użytku (jak pralkę) bez zapożyczenia się, nieprzewidziane wydarzenia, jak choroba lub zwolnienie z pracy, mogą zredukować dochody, co nie ogranicza koniecznych wydatków. Stale trzeba kupować żywność, opłacać czynsz i długi hipoteczne.

Ludzie zapożyczają się korzystając przeważnie z kredytu na ra-chunku otwartym w banku lub z salda karty kredytowej. Banki udzielają również pożyczek na specyficzne wydatki, jak studia lub poprawa wyposażenia domu. Spółki finansowe i wielkie przed-siębiorstwa chętnie udzielają pożyczek nabywcom kosztownych dóbr. Jednak najważniejszym powodem zaciągania przez większość ludzi pożyczek jest kupno domu na kredyt z zabezpieczeniem hipo

tecznym. Jak widzieliśmy w ostatnim rozdziale, największymi dostawcami pożyczek hipotecznych są stowarzyszenia budowlane, acz-kolwiek ostatnio zaczęły z nimi konkurować banki.

About The Author

admin

Leave a Reply