Podmioty stosunku faktoringowego

W dalszym ciągu funkcja usługowa nie jest w Polsce w pełni wykorzysty-wana. W praktyce bowiem instytucje faktoringowe wykonują tylko te usługi, które są dla nich opłacalne, a więc głównie ściąganie wierzytelności. Pozostałe czynności często nawet nie znajdują się w ofercie faktorów. Wydaje się, że faktorzy powinni starać się popularyzować usługi dodatkowe, szczególnie związane z czynnościami, które faktor zawsze musi wykonać. Chodzi. np. o prowadzenie księgowości dotyczącej nabytych wierzytelności, czy gromadzenie danych o sytuacji finansowej dłużnika. W praktyce okazuje

się, że czynności te prowadzone są niestety zarówno przez faktora i fakto- ranta i obie strony ponoszą związane z tym koszty. Tymczasem, możliwość zlecenia tego typu usług faktorowi pozwoliłaby faktorantowi skoncentrować się przede wszystkim na prowadzeniu podstawowej działalności.

Głównym przedmiotem faktoringu jest jednak przelew wierzytelności. Mają one zróżnicowane terminy płatności, z reguły od 14 do 180 dni i dłuższe, jednak wraz z wydłużaniem się tego okresu istotnie wzrasta ryzyko małej skuteczności ściągania długu.

About The Author

admin

Leave a Reply