POGLĄD LEWICY

Przeciwny punkt widzenia reprezentuje wielu ludzi lewicy. Można go nazwać poglądem konia trojańskiego. W istocie, lewica wyczuwa, że City jest w stanie pokrzyżować politykę i cele rządu labourzystowskiego. Wobec najmniejszych nawet oznak zwycięstwa Labour Party w wyborach do parlamentu, inwestorzy wycofują swoje pieniądze w obawie przed polityką labourzystów. W konsek-wencji, indeks FT zniżkuje, szterling spada, a inwestorzy przenoszą

swoje fundusze zagranicę. Obejmując rządy Labour Party staje z miejsca oko w oko z kryzysem, który utrudnia realizację jej polityki. Zdaniem lewicy reglamentacja walutowa ma podstawowe znacze-nie, jeśli inwestycje mają być w należyty sposób zaplanowane, ponieważ lokowanie pieniędzy zagranicą przez fundusze emerytalne nie jest w zgodzie z długoterminowymi interesami ich współtwórców. Jeśli przemysł brytyjski nie będzie otrzymywał potrzebnych funduszów, spowoduje to spadek poziomu życia wszystkich robot-ników, a wyższa emerytura w takich warunkach będzie tylko marną kompensatą.

Właściciele kapitału mają często inne interesy niż większość ich rodaków. Z finansowego punktu widzenia może być korzystne na przykład zastąpienie stadionu Wembley wielopiętrowym parkingiem, ale prawdopodobnie większość Brytyjczków sprzeciwiłaby się takiemu pomysłowi. Podobnie, zamknięcie stoczni mogłoby na krótką metę przynieść korzyści jej właścicielom, ale robotników zmusiłoby do wyrzeczeń. Ponieważ zadaniem rządu, w myśl poglą-dów lewicy, jest dbanie o interesy większości, należy ograniczyć swobodę kapitalistów, a tym samym swobodę City.

About The Author

admin

Leave a Reply