Potrzeba korzystania z faktoringu

Wskazując na motywy wywołujące zainteresowanie faktoringiem, warto uwzględnić: • negatywne skutki opóźnień w płatnościach, – wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy z powodu wydłużenia się terminów płatności lub wzrostu sprzedaży,

• możliwość prowadzenia skutecznej walki z konkurencją, • potrzebę planowania działalności, • potrzebę finansowania umów handlowych przy braku własnych środków,

• konieczność udzielania ciągłych kredytów kupieckich, w przypadku pro-wadzenia handlu hurtowego, • bardziej efektywne zarządzanie finansami. Powyższe motywy wskazują, że korzystanie z faktoringu jest szczególnie przydatne, gdy przedsiębiorstwo:

About The Author

admin

Leave a Reply