POŻYCZKOBIORCY

Instytucje finansowe opisane w ostatnich kilku rozdziałach spełniają w gospodarce rolę przekaźnika funduszów od tych, którzy chcą je wypożyczyć, do tych, którzy chcą się zapożyczyć. W kolejnych dwóch rozdziałach przypatrzymy się pożyczkodawcom i pożyczko-biorcom.

W gospodarce istnieją trzy główne kategorie pożyczkobiorców: osoby prywatne, władze państwowe i spółki. Zadaniem systemu finansowego jest skanalizowanie przepływu funduszów od inwesto-rów do tych trzech kategorii pożyczkobiorców. Oczywiście, odgry-wając tę rolę, banki oraz inni pośrednicy finansowi muszą zarówno udzielać pożyczek, jak i je zaciągać. W tym rozdziale jednak omówimy tylko tych pożyczkobiorców, którzy nie są instytucjami finansowymi.

About The Author

admin

Leave a Reply