Pozytywne cechy faktoringu cz.2

Po czwarte, poprawiają się w firmie wskaźniki ekonomiczne (faktoring „zamieniając” wierzytelność na gotówkę podnosi aktywa). Po piąte, faktoring stwarza przedsiębiorstwu szansę uniknięcia koniecz-ności zaciągania kosztownego kredytu, którego wykorzystanie nie zawsze jest efektywne.

Po szóste, faktoring odciąża przedsiębiorcę od czynności związanych ze ściąganiem należności od dłużników, w przypadku przejęcia przez faktora odpowiedzialności i ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Istotna jest także możliwość scedowania na faktora uciążliwej procedury monitoringu należności oraz windykacji.

Po siódme, możliwość wykonania przez faktora czynności o charakterze usługowym usprawnia w przedsiębiorstwie obrót towarowo-pieniężny. Po ósme, potwierdza się, że dzięki faktoringowi łatwiej jest przewidzieć przepływy pieniężne. Przedsiębiorcy podkreślają, że usprawnia to regulowanie zobowiązań w terminie i ułatwia zarządzanie gotówką poprzez np. blokowanie jej w formie lokat bankowych.

About The Author

admin

Leave a Reply