Pozytywne cechy faktoringu cz.3

Po dziewiąte, faktoring może być przydatny dla firm prowadzących działalność sezonową, bowiem możliwość stosowania długich terminów płatności, nawet do 120 dni pozwala na rozciągnięcie sprzedaży w czasie i ciągły dopływ gotówki.

Po dziesiąte, faktoring stwarza przedsiębiorstwu realną szansę na unik-nięcie strat inflacyjnych, poprzez inkasowanie należności w krótkim okresie, po dostarczeniu towarów lub wykonaniu usługi.

Po jedenaste, jak wykazuje praktyka, faktor o wiele sprawniej dokonuje inkasa należności od dłużników. Często odpadają również koszty admini-stracyjne i telekomunikacyjne związane z odzyskiwaniem należności.

Po dwunaste, elastyczność faktoringu umożliwia przedsiębiorcy dopa-sowanie rozmiaru finansowania do własnych potrzeb wynikających z aktu-alnej sytuacji. Po trzynaste, dobra współpraca z faktorem stwarza przedsiębiorstwu możliwość uzyskania od niego dodatkowych pożyczek.

About The Author

admin

Leave a Reply