Problemy jakie mogą powstać

• pojawienie się trudności z utrzymaniem płynności finansowej, • pogorszenie klimatu w kontaktach z kontrahentami handlowymi, np. do-stawcami surowców,

• spadek obrotów i pogorszenie pozycji rynkowej. Zatem w obrocie gospodarczym najlepszą dla przedsiębiorstwa jest sy-tuacja otrzymywania gotówki w momencie sprzedaży swoich wyrobów i usług. Jednakże charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest wydłużanie się cykli rozliczeniowych wynikających z umów sprzedaży. Także w Polsce coraz więcej przedsiębiorstw zawiera transakcje z odroczonym terminem płatności, a wiele z nich udziela i korzysta z kredytu kupieckiego. Częsta jest zatem sytuacja, kiedy przedsiębiorca musi się liczyć z przesunięciem terminu płatności jako nieodzownym elementem współpracy z kontrahentami. Ważne jest bowiem utrzymanie z nimi stałych stosunków handlowych. Powstaje zatem pytanie, jak tego dokonać i jednocześnie zabezpieczyć się przed utratą płynności finansowej. Nie jest to łatwe, jednak w praktyce wskazuje się na istnienie kilku możliwości:

• staranny dobór partnerów handlowych, wobec których firma godzi się na odroczone terminy płatności, • rozważenie możliwości zastosowania łagodniejszych warunków kredyto-wania (podczas udzielania kredytu kupieckiego) bardzo istotna jest jednak analiza tego typu rozwiązań z punktu widzenia wzrostu wielkości sprzedaży i kosztów finansowania zewnętrznego,

• skorzystanie z zewnętrznych źródeł kapitału. Opisana sytuacja potwierdza zatem stały wzrost zapotrzebowania przedsiębiorców na środki pieniężne zwłaszcza, że istotną rolę odgrywają tu również procesy inflacyjne i wzrost obrotów w samej firmie. W warunkach inflacji rosną koszty, przedsiębiorca zmuszony jest bowiem więcej płacić za środki produkcji. Staje zatem przed dylematem zwiększonego zapotrzebo-wania na gotówkę. Może wprawdzie podnieść ceny na swoje wyroby, jednak w warunkach silnej konkurencji handlowej może to spowodować spadek popytu, obniżenie produkcji i wzrost zapasów. Również kredytowanie jest w takiej sytuacji procesem ryzykownym, ryzykiem jest bowiem podpisanie z bankiem umowy o kredyt, którego stopa procentowa – jak wiadomo – znacznie przewyższa poziom inflacji. Koszt obsługi kredytu może zatem przewyższać zdolność kredytową firmy. Stale zresztą potwierdza to praktyka.

About The Author

admin

Leave a Reply