Radykalne spojrzenie na pieniądze

Zdaniem tzw. radykalnej lewicy (hard left), problem regulacji City można rozwiązać w prosty sposób – przez nacjonalizację. Uzasad-nienie takiego posunięcia dobrze ilustrują Coakley i Harris , twie-rdząc, że system finansowy „nie jest tylko jeszcze jedną gałęzią przemysłu… stoi on ponad całokształtem działalności gospodarczej … (ponieważ) jest źródłem tego, czego potrzebują wszystkie gałęzie gospodarki – kredytu i kapitału finansowego jest środkiem, za pomocą którego wszystkie sektory gospodarki deponują nadwyżki swoich funduszy, żeby przynosiły im procenty i dywidendy. W City zaś mieszczą się banki, rynki pieniężne i walutowe, obracające czekami, wekslami, walutami, których dostarczają akty kupna i sprzedaży w fabrykach i w centrach handlowych dokonywane wzdłuż i wszerz całej prawdziwej gospodarki”.

City grając tak znaczącą rolę, twierdzą ci autorzy, ma władzę, którą sprawuje zarówno nieświadomie, przez spekulacyjne naciski na kursy walut i stopy procentowe, jak i świadomie, przez dyrektora Bank of England oraz innych rzeczników interesów City. Władzy tej City używało wielokrotnie dla wsparcia deflacji i podtrzymania swojej międzynarodowej pozycji (np. zniesienie reglamentacji wa-lutowej w 1979 roku). Wprawdzie Coakley i Harris przyznają, że twierdzenia pewnych komentatorów, jakoby City ogołacało prze-mysł brytyjski z niezbędnych funduszów, przy bliższej analizie nie wytrzymują krytyki , niemniej uważają, że jak na system demokra-tyczny posiada ono zbyt wielką władzę. Zgadzają się z tym, że nacjonalizacja sama przez się niewiele zmieni w polityce City.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Krzyżak 29 stycznia 2014 at 18:40 #
    Moim zdaniem taki system się nigdy nei sprawdzi.

Leave a Reply