Raty w faktoringu

Kredyt jest spłacany w ratach, co powoduje dodatkowe zapotrzebowanie na środki pieniężne, niezbędne dla spłacenia kolejnej raty Firma sama może decydować o momencie przedstawienia wierzytelności do wykupu i terminie otrzymania środków pieniężnych

Podwyższa wartość pasywów w bilansie firmy, co może być postrzegane przez kontrahentów i inne instytucje jako zjawisko niepokojące, ze względu na przewagę środków obcych Zastosowanie faktoringu poprawia wskaźnik płynności oraz skraca cykl ściągania należności dzięki przeterminowanemu wpływowi należności (zwiększenie samofinansowania firmy) wpływa zatem korzystnie na relację kapitałów własnych do obcych

Koszt odsetek karnych za opóźnienia w spłatach kolejnych rat w całości obciąża kredytobiorcę Odsetkami za zwłokę obciążani są odbiorcy (dłużnicy)

About The Author

admin

Leave a Reply