Refaktoring przy stałej współpracy

Przy stałej współpracy refaktoring polega na nabywaniu przez refakto- ra wierzytelności wraz z usługami dodatkowymi oferowanymi przez innego faktora w oparciu o stałą umowę. Usługami tymi są np.:

-1) poszukiwanie potencjalnych faktorantów, 2) wstępna weryfikacja faktorantów i dłużników faktoringowych, 3) podpisywanie z faktorantem umów faktoringu w imieniu refaktora,

-4) negocjowanie w imieniu refaktora warunków finansowych, na jakich będą nabywane przez niego wierzytelności. Podstawowym warunkiem przeprowadzania w refaktoringu skutecznych czynności jest właściwie przygotowana umowa. Powinna ona jasno określać zasady współpracy i przeprowadzanych rozliczeń między faktorem i refaktorem. Istotne jest też jasne określenie warunków nabywania wierzy-telności, przy wykorzystaniu refaktoringu pełnego lub niepełnego.

About The Author

admin

Leave a Reply