Roczny plan oszczędzania

Roczny plan oszczędzania, działający na podobnych zasadach jak system wpłat miesięcznych, gwarantuje stałą stopę dochodowości przez pięć lat. Inwestor dokonuje wpłat przez jeden rok, po czym otrzymuje certyfikat do przechowania przez cztery lata. Na podstawie dalszych miesięcznych wpłat wystawiane są kolejne certyfikaty, które należy zachowywać przez cztery lata. Według najnowszego programu, pierwszy rok wpłat przynosi 6% dochodu, następne po 9,75%. Odpowiada to średniej rocznej 9,28% za pełne pięć lat. Minimalna i maksymalna wpłata miesięczna wynosi odpowiednio 20 i 200 funtów.

Kolejną formę wolnych od podatku lokat oszczędności dla indy-widualnych inwestorów stanowią obligacje premiowe, ale szanse uzyskania z nich dochodu są całkiem niewielkie. Obliczono, że posiadanie takiej obligacji wartości 10 funtów przez jeden rok daje szanse uzyskania premii 1 do 100. Prawdopodobieństwo dużej wygranej jest jak 1 do 12 milionów. Pomimo tych nikłych szans, od czasu pierwszej emisji za rządów Harolda Macmillana sprzedano tych obligacji za dużo ponad 1 miliard funtów.

Państwo emituje również obligacje dochodowe, które w zamian za wpłatę początkowej wysokiej kwoty przynoszą inwestorowi re-gularny miesięczny dochód powyżej średniej stopy procentowej. Minimalna i maksymalna lokata wynoszą odpowiednio 5 000 i 200 000 funtów, a obligacje mają co najmniej dziesięć lat ważności. Mogą one stanowić szczególnie korzystną lokatę dla osób, które przeznaczyły na to nagromadzoną sumę z okazji przejścia w stan spoczynku. Inwestorzy mogą podjąć swój wkład z trzy- lub z sześ-ciomiesięcznym wypowiedzeniem. Dla osób, które nie mogą uloko-wać swoich oszczędności na długi okres, Narodowy Departament Oszczędności oferuje dwa dość konwencjonalne rachunki: zwyczaj-

ny rachunek oszczędnościowy, który jest dość skromnie oprocento-wany, z tym, że pierwsze 70 funtów jest wolne od podatku, oraz rachunek inwestycyjny, który podlega opodatkowaniu, ale zapewnia wyższy procent. Podjęcie wkładu musi być awizowane na miesiąc z góry. Jak mówiliśmy w rozdziałach 5. i 8., rząd emituje też długo-terminowe obligacje o wysokich nominałach, zwane gilts. Osób prywatnych przeważnie nie stać na te lokaty ze względu na wysokość ich nominałów, ale istnieją możliwości inwestowania w nie za pośrednictwem National Savings Stock Register, tj. rejestru aktywów finansowych narodowego systemu oszczędzania.

About The Author

admin

Leave a Reply