System dwóch faktorów

System dwóch faktorów łączy w sobie zalety faktoringu eksportowego i importowego. Może bowiem wszelkie formalności załatwić na miejscu, w kraju. Może także szybciej uzyskać należną mu część wierzytelności. Sku-teczniejsza jest także ocena wypłacalności importera i ściąganie należności. Istnieje również możliwość zbycia przez eksportera faktorowi wierzytelności przysługujących wobec importerów z różnych krajów.

Faktoring typu back-to-back łączy system dwóch faktorów z faktorin- giem krajowym. Ta forma ma najczęściej zastosowanie, gdy importer jest filią eksportera.

Przedmiotem umowy eksportera z krajowym faktorem są wierzytelności wobec importera, który w tym wypadku również podpisuje umowę z faktorem w swoim kraju. Treścią umowy są natomiast wierzytelności wobec krajowych odbiorców. Część wartości tej wierzytelności uzyskuje importer, zaś pozostałą część – za pośrednictwem dwóch faktorów – eksporter. Wierzytelność wobec dłużnika importera finansują zatem poprzez faktorów dwa podmioty: importera (z tytułu sprzedaży towarów bądź usług) i eksportera (z tytułu umowy wiążącej go z importerem. Przedstawia to rysunek nr 10.

About The Author

admin

Leave a Reply