Wady umowy kredytowej

• wysokie odsetki dyskontowe, jakie należy płacić faktorowi za przekazane firmie środki stopa dyskonta przekracza z reguły stopę procentową kredytu bankowego,

– koszty usług świadczonych przez faktora (np. koszty inkasa, prowadzenia księgowości, usług marketingowych) są niejednokrotnie wyższe niż koszty ponoszone przez firmy w przypadku wykonywania podobnych czynności we własnym zakresie, a pojedyncze transakcje z reguły nie są przedmiotem finansowana przez faktora opłaty za usługi są bardzo zróżnicowane i kształtują się od 0,7% do 3% kwoty wierzytelności (mogą również sięgać 10%),

• prowizję del credere, będącą opłatą za przejęcie przez faktora ryzyka nie-wypłacalności dłużnika (faktoring pełny) przeciętnie wynosi ona 1-4% kwoty wierzytelności, będącej przedmiotem umowy.

About The Author

admin

Leave a Reply