Właściwie zaplanowany cykl konwersji

Właściwie zaplanowany cykl konwersji aktywów finansowany jest w całości przez zobowiązania i przyszłe wydatki. Niestety, wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami finansowania majątku obrotowego. Wynika to np. z utrzymywania się większych zapasów w magazynie czy też trudności ze sprzedażą wyrobów gotowych bądź z uzyskaniem zapłaty.

Istnieje zatem konieczność prawidłowego określenia zapotrzebowania na kćipitał obrotowy. Do tego celu wykorzystuje się tzw. lukę finansową, która pokazuje nadwyżkę bądź niedobór tego kapitału.

Luka finansowa = rotacja zobowiązań – rotacja należności – rotacja zapasów • rotacja zobowiązań jest to czas od momentu nabycia zapasów do momentu płatności za nie:

About The Author

admin

Leave a Reply