Wykup

Wykupowi mogą podlegać niskie wartościowo wierzytelności pieniężne (małe kwoty ale duża liczba wierzytelność) Wykupowi podlegają duże wartościowo wierzytelności (wysokie kwoty i jedna wierzytelności)

Faktor wykupuje 50-90% wartości faktury Forfaiter wykupuje 100% wartości faktury. Faktor finansuje dostawcę na ogół we własnym imieniu i na własne ryzyko Często tworzone są konsorcja forfaiterów celem zgromadzenia środków finansowania danej transakcji, co umożliwia rozłożenie ryzyka pomiędzy kilka podmiotów finansujących

Faktor nie musi przejmować ryzyka Finansowanie tylko bez regresu (z przejęciem ryzyka). Usługa stosunkowo tańsza od forfaitingu Koszty forfaitingu są wysokie, ze względu na bezregresowy charakter na koszty te składa się dyskonto, marża forfaitera, opłaty dodatkowe dotyczące dni, w których mimo wymagalności należności nie ma napływu środków pieniężnych oraz związane z wycofaniem się którejś ze stron.

About The Author

admin

Leave a Reply