Zasady praktycznego wyboru

W Polsce faktoring oferowany jest przez ponad 50 instytucji. W większości są to banki, które wydzieliły wyspecjalizowane struktury bądź też prowadzą usługi faktoringowe w ramach działalności kredytowej. Funkcjonują też na rynku wyspecjalizowane spółki, których oferta również godna jest bliższej uwagi. Wzrastające obroty (liczone jako wartość wykupionych faktur) największych instytucji faktoringowych wskazują, że usługa ta cieszy się wśród przedsiębiorców coraz większą popularnością. Dotyczy to zwłaszcza firm pragnących zdynamizować swoją działalność, obniżyć koszty oraz umocnić pozycję konkurencyjną na rynku. Generalnie, coraz większe zainteresowanie faktoringiem przejawiają małe i średnie przedsiębiorstwa.

Koszty związane z faktoringiem oraz różnorodność samych ofert wska-zują na konieczność uzależnienia wyboru faktora przez przedsiębiorstwo od wyników dokładnej analizy. Warto zatem przed zawarciem umowy zebrać możliwie pełne i dokładne informacje o sytuacji prawnej i gospodarczej działających na rynku faktorów. Ponadto należy wyjaśnić kilka istotnych kwestii związanych przede wszystkim z zakresem i specyfiką działalności tych instytucji.

Po pierwsze, struktura organizacyjna instytucji świadczącej usługi fak-toringowe powinna wskazywać na fakt specjalizacji w dziedzinie tego typu usług. Świadczenie faktoringu „przy okazji” nie wróży przedsiębiorstwu spodziewanych korzyści ekonomicznych oraz możliwości wsparcia ze strony doradztwa finansowego.

About The Author

admin

Leave a Reply